Nam możesz zaufać – posiadamy wiedzę i kwalifikacje

Posiadam odpowiednie kwalifikacje zawodowe praktyczne jak i teoretyczne, doświadczenie oraz więdzę do wykonywania czynności z zakresu obsługi technika komputerowego:

– posługiwanie się systemami operacyjnymi pracującymi w rożnych rodzajach sieci,
– posługiwanie się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
– obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
– dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania,
– projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
– zakładać bazy danych i administrować nimi,
– posługiwać się językami bazy danych w tym SQL,
– stosować metody programowania i doboru algorytmu,
– ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego,
– wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
– posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Posiadam szeroką wiedzę z zakresu techniki informacyjnej uprawnienia do wykonywania zawodu Technik Informatyk.
Dlatego warto zaufać osobą z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.1 2

3

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

  • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne zaimplementowane na stanowiskach pracy,
  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • punktach serwisowych,
  • sklepach komputerowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Zapraszam serdecznie Piotr Korczak.